Verdiepingsgroep Supervisie
Drs. Cateleyne G. Deodatus

Ervaringsgericht werkend psycholoog
erkend Supervisor Lichaamsgericht Werkend Psycholoog NIP, erkend Supervisor SBLP
tot 1 januari 2017 geregistreerd GZ psycholoog

Therapie, coaching, reïntegratie, supervisie

terug naar supervisie

Erkenning

Deze supervisie wordt erkend door de sectie Lichaamsgericht Werkende Psychologen van het NIP.
Deze supervisie wordt erkend in het kader van jaarlijkse herregistratie door de SBLP

Wat is supervisie?

In supervisie gebruik je de werksituatie als middel om te leren. Je reflecteert op je manier van denken, voelen en handelen in je werk met cliënten.

Voor wie zijn deze supervisiegroepen?

Hoe werkt supervisie?

Doordat je gesteund wordt in het kijken naar zowel je inspiratie als je blinde vlekken naar aanleiding van de uitoefening van je werk, wordt je werkwijze bewuster en daardoor professioneler.


Op de supervisiedagen ben ik aanwezig vanaf 10.00 uur, we beginnen om 10.15 uur.

data:
donderdag 12 december 2019
donderdag 20 februari 2020
donderdag 23 april 2020
donderdag 27 augustus 2020
donderdag 22 oktober 2020
donderdag 10 december 2020

Zie route-parkeerkaart op contactpagina.

Kosten: