Individuele lichaamsgerichte therapie

Drs. Cateleyne G. Deodatus

Ervaringsgericht werkend psycholoog
erkend Supervisor Lichaamsgericht Werkend Psycholoog NIP, erkend Supervisor SBLP
tot 1 januari 2017 geregistreerd GZ psycholoog

Therapie, coaching, reïntegratie, supervisie

Home

Trauma

Reïntegratie therapie

Individuele lichaamsgerichte therapie

Supervisie

Workshops

Systemisch werk

Methodes

Boek

Reacties

Contact

 

 

 

Mensen komen bij mij omdat zij bijvoorbeeld:

Het doel van de therapie is dat de cliënt weer, of méér 'kapitein op eigen schip' wordt

In mijn werk vind ik het belangrijk om met mensen te kijken hoe zij verantwoording voor hun eigen leven kunnen nemen zonder zichzelf daarbij geweld aan te doen. Hier werk ik aan door aandacht te geven aan verbinding met - en expressie van emoties en gevoelens. Dit koppel ik aan een mindful benadering, waarin het contact met eigen lichaamssignalen wordt vergroot en emoties en belemmerende gedragspatronen steeds meer kunnen worden losgelaten. Daarnaast wordt gezocht naar nieuwe manieren om contacten op te bouwen met anderen waarin wezenlijk ruimte is voor beiden.

Ik werk lichaamsgericht (zie 'Methodes')

Zoals de praktijk heeft bevestigd, hebben emotionele problemen, vooral als zij wat langer aanhouden, een lichamelijke component. Dit kan zich bijvoorbeeld uiten in een verkrampte houding, benauwdheid, gevoelloosheid, aanvallen van hoofdpijn, maagpijn of een ongecoördineerde motoriek.

Bij lichaamsgerichte therapie worden lichamelijke reacties zoals in lichaamstaal, lichaamservaring en onbewuste adempatronen, betrokken in het therapeutisch proces. Door meer bewustwording van de eigen lichamelijke beleving en door het lichamelijk en verbaal leren uiten, komt energie vrij om de achterliggende emotionele problemen aan te pakken. Zo kan er een re-integratie van lichaam en geest plaatsvinden. Hierbij wordt aandacht gegeven aan het eigen lichaamsbeeld en het besef van eigen grenzen. Voor een gezond zelfbewustzijn is een stevig lichaamsgevoel een belangrijke voorwaarde.

Middels een intake kan duidelijk worden of therapie nodig is. In dat geval is er sprake van een therapeutisch proces dat zich afspeelt binnen de communicatie met de therapeut, waarbij de cliënt steeds meer zijn/haar eigen expressie vindt. Er wordt gebruik gemaakt van lichaamsgerichte methodes (zie 'Methodes') in het kader van een cliënt-gerichte gesprekstherapie. Er wordt zo een proces in gang gezet dat bedoeld is om van de klachten af te komen en waarbij het nodig kan zijn om eigen onbewuste drijfveren en overtuigingen op een diep niveau te onderzoeken.

Bij traumatherapie gaat het daarnaast ook om het leren doseren van prikkels en het verwerken van ervaringen met een grote lading, die de ervaring in het nu blijken te beïnvloeden.

In andere gevallen is het mogelijk dat na de intake geen therapie maar coaching geadviseerd wordt. Bij coaching gaat het om begeleiding van de stappen die je in het leven wilt nemen en om een ondersteuning van positieve kwaliteiten, of ruggespraak als je belastende taken hebt.

Wettelijke regelingen

Tegenwoordig zijn er steeds meer wetten en regelingen die raken aan het beroep van hulpverlener. Deze zijn bedoeld om te garanderen dat de hulpverlener inderdaad kwaliteit levert, en om de cliënt te beschermen tegen oneigenlijke praktijken. In wetgeving wordt ook genoemd dat de cliënt in de gelegenheid moet worden gesteld om daarvan kennis te nemen. Zie onderstaande link voor meer informatie hierover.
Info