Systemisch werken
bamboe

Drs. Cateleyne G. Deodatus

Ervaringsgericht werkend psycholoog
erkend Supervisor Lichaamsgericht Werkend Psycholoog NIP, erkend Supervisor SBLP
tot 1 januari 2017 geregistreerd GZ psycholoog

Therapie, coaching, reïntegratie, supervisie, workshops

Home

Trauma

Reïntegratie therapie

Individuele lichaamsgerichte therapie

Intervisie

Supervisie

Workshops

Systemisch werk

Methodes

Boek

Reacties

Contact

 

 

Sinds 1998 raakte ik geïnteresseerd in systemisch werk. Ik heb me zeer geïnspireerd gevoeld door deze werkwijze en voel me erkentelijk naar mijn leraren op dit gebied:
Victoria Schnabel (D), Otteline Lamet en Peter van Zuilekom, Ramatheertha (Robert Doetsch, D), Judith Henning (GB), Jan Jacob Stam, Heidi Baitinger (D), Daan van Kampenhout, Ursula Francke (D) en Albrecht Mahr (D).
Inzichten uit deze benadering kunnen een belangrijke aanvulling geven op het werken met de emotionele en de cognitieve laag.
Bij het werken aan psychische problemen en belemmeringen kan een stadium bereikt worden waarbij veel is verwerkt en veel bewustzijn is ontstaan over het eigen gedrag en de eigen gevoelens terwijl daarmee deze problemen toch niet echt oplossen. Vaak blijken dit soort problemen hun oorsprong te hebben in de familie waarin wij zijn opgegroeid.
Er zijn vele invalshoeken van waaruit met een systemische benadering gewerkt kan worden. Het systemisch werken kan een heel ander perspectief geven aan relaties met anderen en persoonlijk relevante onderwerpen.

Ook kan het er toe leiden dat je op een andere manier kunt verhouden met onomkeerbare gegevens.
Deze benadering kan bijdragen aan een verandering van een soort 'innerlijke kaart' die ons handelen beïnvloedt.

De systemische benadering kan inzichten geven aan langdurige persoonlijke en relationele problemen, ziekten, lichamelijke symptomen, verslaving, trauma, gevolgen van oorlogshandelingen, hardnekkig terugkerende gevoelens of zich herhalende situaties, enz.
Soms betreft het onderwerpen die niet in de eerste plaats over de familie gaan, maar die licht kunnen werpen op bijvoorbeeld de dynamiek van een innerlijk conflict, of een lichamelijke klacht, of iets anders wat de aandacht vraagt.

Voor de 'lezers':
**ISBN 90 6963 475 9, Bert Hellinger: "De verborgen dynamiek van familiebanden"
**ISBN 90 6229 076 0, Nick Blaser: "Familieopstellingen"
**ISBN 90 6963 595 X, Bertold Ulsamer: "Vliegen met sterke vleugels"